lørdag, 26 maj 2018

Indkaldelse til Generalforsamling 2018


Der afholdes ordinær generalforsamling – mandag d. 23. april 2018 kl. 19:30.

I år afholdes arrangementet i Haandbryggerlaugets lokaler på Edwin Rahrsvej, som ligger ganske tæt på Beringsminde.

 

2018_04_23_Ordinær generalforsamling 2018 BM, dagsorden

 

Adressen er:
Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand

Arrangementet afholdes på 1. sal og man skal gå ind igennem porten fra Edwin Rahrsvej. (vi skilter og guider)
Der er parkeringspladser på siden af huset, samt ved Bazaren, men det anbefales at man går eller cykler derover. (få hundrede meter fra Bazaren, små 5-10 minutter fra Beringsminde)

Der vil være adgang allerede fra kl. 19.00 – og da der er godt 25 personer fra Beringsminde der er medlemmer i dette Laug, vil det være muligt at få en rundvisning af en Beringsminder inden generalforsamlingen starter. Da hele Laden snart skal renoveres, vil dette være sidste chance for at se lokalerne i det 48 år gamle Laug, inden der flyttes til en ny adresse.

Der vil være kaffe, kage og vand, samt stoleplads til alle.
Det vil dog ikke være alle der kan få plads ved et bord, hvorfor vi anbefaler at komme i god tid, hvis dette har prioritet.


Link til kort for Haandbryggerlauget:

https://goo.gl/maps/PfgKvtB1YFu

HBL-BM


Dagsorden:

Dagsorden postes her på siden, samt på Facebook gruppen senere.


Forslag:
Forslag, der ønskes behandlet under punktet: Indkomne forslag, skal sendes til bestyrelsen senest mandag d. 16. april 2018.
Sendes til email: bestyrelsen@beringsminde.dk

 


Snerydning

Vi har i grundejerforeningen en aftale med en lokal vognmand, som rydder stamvejene og stikvejene i hele området, når der falder tilstrækkelig meget sne – der saltes normalt ikke. Kommunen rydder også stamvejene, men dette har meget lav prioritet i vores område, så vi betaler for, at de sænker bladet, når de kører til stikvejene. De kører både med traktorer og i nogle tilfælde en gummiged, så husk, at fjerne biler, der holder ude på vejen, så de kan komme forbi – ellers bliver der ikke ryddet. På vendepladserne deponerer de sneen, så der vil her ligge større bunker, hvilket ikke kan undgås.

Vi har også en aftale om rydning og saltning af fortorvene på stamvejene på Hyrdedamsvej, Hvedebjergvej og Pallisvej, så vi alle kan færdes sikkert. Dette fritager dog ikke den enkelte grundejer for ansvaret for at rydde sne og sikre, at fortorvene på stamvejene er farbare.


Containere 2018

Opstillingen 2018 bliver i følgende perioder:

6.-8. april
11.-13. maj
15.-17. juni
24.-26. august
12.-14. oktober

Containerplacering:

2 containere på den vestlige ende af Hyrdedamsvej.
1 container på den nordlige ende af Hvedebjergvej (ved støjmuren).
1 container på nordlige ende af Pallisvej (ved støjmuren).

Pga. skader på privat vej er containeren på Hyrdedamsvej 1 flyttet til den vestlige ende af Hyrdedamsvej.


Ekstraordinær generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling bliver søndag d. 19. november klokken 15.30 i Jens Løbers garage på Pallisvej 50.


Billede af den nye bestyrelse

BM-Bestyrelse 2017

Billede af den nye bestyrelse taget til det konstituerende bestyrelsesmøde d. 29-05-2017. Fra venstre mod højre: Richard Wegeberg Nebel, Bjarke Kjærhus Larsen, Karoline Nygaard, Birgitte Juncher Andersen, Marianne Brus Hesselvang, Thomas E. Jensen, Jens Løber og formand Lars Stenholt Kirkegaard. Jane Riis Nielsen kunne desværre ikke deltage på mødet og er derfor ikke med på billedet.


Grundejerforening fylder 50 år i dag

Den 9. maj 1967 afholdt vores grundejerforening stiftende generalforsamling og fylder dermed 50 år i dag. Tak til vores lokalhistorisk kyndige medbeboer Svend-Erik Christiansen for påmindelsen.


Containere 2017

Opstillingen 2017 bliver i følgende perioder:

 • 7 – 9 april
 • 12 – 14 maj
 • 16 – 18 juni
 • 18 – 20 august
 • 13 – 15 oktober

Containerne placeres:

 • På den vestlige ende af Hyrdedamsvej (ned mod skoven)
 • På stikvejen ud for Hyrdedamsvej 1
 • På den nordlige ende af Hvedebjergvej (ved støjmuren)
 • På den nordlige ende af Palisvej (ved støjmuren)

Der opstilles 4 containere hver gang.

Som altid: Husk, at der kun må anbringes haveaffald i containerne – ikke jord eller andet affald – og at store grene bør klippes i stykker, så pladsen udnyttes bedst muligt. Vi betaler efter vægt, og andet end haveaffald, bringer det samlede indhold op i en helt anden prisklasse – f.eks. kan en udtjent havestol let resultere i en ekstraudgift på 1000 kr.


Snerydning

Den første sne er nu faldet.

Vi har i grundejerforeningen en aftale med en lokal vognmand, som rydder stamvejene og stikvejene i hele området, når der falder tilstrækkelig meget sne – der saltes normalt ikke. Kommunen rydder også stamvejene, men dette har meget lav prioritet i vores område, så vi betaler for, at de sænker bladet, når de kører til stikvejene. De kører både med traktorer og i nogle tilfælde en gummiged, så husk, at fjerne biler, der holder ude på vejen, så de kan komme forbi – ellers bliver der ikke ryddet. På vendepladserne deponerer de sneen, så der vil her ligge større bunker, hvilket ikke kan undgås.

Vi har også en aftale om rydning og saltning af fortorvene på stamvejene på Hyrdedamsvej, Hvedebjergvej og Pallisvej, så vi alle kan færdes sikkert. Dette fratager dog ikke den enkelte grundejers ansvar for at rydde sne og sikre, at fortorvene på stamvejene er farbare.


Containere 2016

Opstillingen 2016 bliver i følgende perioder:

 • 8 – 10 april
 • 6 – 8 maj
 • 17 – 19 juni
 • 19 – 21 august
 • 14 – 16 oktober

Containerne placeres:

 • På den vestlige ende af Hyrdedamsvej (ned mod skoven)
 • På stikvejen ud for Hyrdedamsvej 1
 • På den nordlige ende af Hvedebjergvej (ved støjmuren)
 • På den nordlige ende af Palisvej (ved støjmuren)

Der opstilles 4 containere hver gang.

Husk, at der kun må anbringes haveaffald i containerne – ikke jord eller andet affald – og at store grene bør klippes i stykker, så pladsen udnyttes bedst muligt. Vi betaler efter vægt, og andet end haveaffald, bringer det samlede indhold op i en helt anden prisklasse – f.eks. kan en udtjent havestol let resultere i en ekstraudgift på 1000 kr.


Den nye bestyrelse

Et billede af den nye bestyrelse på Beringsminde, taget ved det konstituerende bestyrelsesmøde d. 3/5-2016.
BM-bestyrelsen
Fra venstre mod højre: Lars Stenholt Kirkegaard, Jens Løber, Marianne Brus Hesselvang, Bjarke Kjærhus Larsen, Henrik Lyngklip Kjeldgaard (formand), Karoline Nygaard Engsig-Karup og Richard Wegeberg Nebel. Ikke med på billedet: Thomas Eskild (suppleant) og Birgitte Juncher Andersen (kasserer).