mandag, 24 april 2017

Containere 2017

Opstillingen 2017 bliver i følgende perioder:

 • 7 – 9 april
 • 12 – 14 maj
 • 16 – 18 juni
 • 18 – 20 august
 • 13 – 15 oktober

Containerne placeres:

 • På den vestlige ende af Hyrdedamsvej (ned mod skoven)
 • På stikvejen ud for Hyrdedamsvej 1
 • På den nordlige ende af Hvedebjergvej (ved støjmuren)
 • På den nordlige ende af Palisvej (ved støjmuren)

Der opstilles 4 containere hver gang.

Som altid: Husk, at der kun må anbringes haveaffald i containerne – ikke jord eller andet affald – og at store grene bør klippes i stykker, så pladsen udnyttes bedst muligt. Vi betaler efter vægt, og andet end haveaffald, bringer det samlede indhold op i en helt anden prisklasse – f.eks. kan en udtjent havestol let resultere i en ekstraudgift på 1000 kr.


Snerydning

Den første sne er nu faldet.

Vi har i grundejerforeningen en aftale med en lokal vognmand, som rydder stamvejene og stikvejene i hele området, når der falder tilstrækkelig meget sne – der saltes normalt ikke. Kommunen rydder også stamvejene, men dette har meget lav prioritet i vores område, så vi betaler for, at de sænker bladet, når de kører til stikvejene. De kører både med traktorer og i nogle tilfælde en gummiged, så husk, at fjerne biler, der holder ude på vejen, så de kan komme forbi – ellers bliver der ikke ryddet. På vendepladserne deponerer de sneen, så der vil her ligge større bunker, hvilket ikke kan undgås.

Vi har også en aftale om rydning og saltning af fortorvene på stamvejene på Hyrdedamsvej, Hvedebjergvej og Pallisvej, så vi alle kan færdes sikkert. Dette fratager dog ikke den enkelte grundejers ansvar for at rydde sne og sikre, at fortorvene på stamvejene er farbare.


Containere 2016

Opstillingen 2016 bliver i følgende perioder:

 • 8 – 10 april
 • 6 – 8 maj
 • 17 – 19 juni
 • 19 – 21 august
 • 14 – 16 oktober

Containerne placeres:

 • På den vestlige ende af Hyrdedamsvej (ned mod skoven)
 • På stikvejen ud for Hyrdedamsvej 1
 • På den nordlige ende af Hvedebjergvej (ved støjmuren)
 • På den nordlige ende af Palisvej (ved støjmuren)

Der opstilles 4 containere hver gang.

Husk, at der kun må anbringes haveaffald i containerne – ikke jord eller andet affald – og at store grene bør klippes i stykker, så pladsen udnyttes bedst muligt. Vi betaler efter vægt, og andet end haveaffald, bringer det samlede indhold op i en helt anden prisklasse – f.eks. kan en udtjent havestol let resultere i en ekstraudgift på 1000 kr.


Den nye bestyrelse

Et billede af den nye bestyrelse på Beringsminde, taget ved det konstituerende bestyrelsesmøde d. 3/5-2016.
BM-bestyrelsen
Fra venstre mod højre: Lars Stenholt Kirkegaard, Jens Løber, Marianne Brus Hesselvang, Bjarke Kjærhus Larsen, Henrik Lyngklip Kjeldgaard (formand), Karoline Nygaard Engsig-Karup og Richard Wegeberg Nebel. Ikke med på billedet: Thomas Eskild (suppleant) og Birgitte Juncher Andersen (kasserer).


Fastelavn

Små og store indbydes igen i år til fastelavn og tøndeslagning. Det foregår – som det plejer – i den gamel have (legepladsen nede mon Tranebærvej). I år sker det:

Søndag den 7. februar 2016 klokken 10:00.


Reetablering af fortove på stikveje

I forbindelse med at AURA etablerer fiber i området i ugerne 33 til 41, skal der graves på de private stikveje. Det betyder, at en stor del af fortovene vil blive gravet op og efterfølgende reetableret. I den anledning vil det være muligt at aftale udskiftning af ødelagte fliser med entreprenøren. Grundlæggende er det tanken, at stikvejens beboere selv indkøber nye fliser og stiller dem frem i forbindelse med gravearbejdet. AURA har også omtalt en mulighed for at man selv reetablerer og får et tilskud til dette, men det skal dog som sagt aftales på forhånd.

Har det interesse kan man kontakte projektleder Jens Jørn Præstegaard på tlf. 87 92 57 50 eller 61 55 49 33 (mobil). Han kan også kontaktes på følgende e-mail adresse: jjp@aura.dk

Såfremt man ikke laver nogen aftale på forhånd, vil fortovene blive reetableret med de nuværende fliser.

 


Aura fiber

Som det blev introduceret ved generalforsamlingen d. 21 April har vi fået et foreningstilbud fra Aura som går ud på at vi hver især får et favorabelt tilbud på kr. 495,- for at få etableret fibernet til husstanden. Tilbudet er dog afhængigt af, at mindst 37 husstande i grundejerforeningen tilmelder sig en tv-pakke i forbindelse med oprettelsen. Er der ikke nok tilmeldte vil der som udgangspunkt ikke kunne tilbydes fiber i området til dem som gerne vil have det. Får man ikke meldt sig til i forbindelse med denne kampagne, vil prisen for senere at få lagt fiber ind til sit hus være væsentligt dyrere.

Der kommer til at stå en salgsvogn på Beringsminde indenfor den nærmeste fremtid (formodentligt i uge 23 og 24), hvor man kan stille spørgsmål til teknologien, produkterne og tilbudet generelt. Der vil desuden blive husstandsomdelt noget materiale. Vognen forventes at stå på hjørnet mellem Hyrdedamsvej og Pallisvej.

Nogle af fordelene ved fiber frem for det kobber som de fleste i dag får deres internet, telefoni og tv på er, at hastighederne potentielt er højere og kvaliteten er bedre, eksempelvis ved at hastighederne for internet er garanteret.

Vi vil fra bestyrelsen gerne anbefale, at man får taget stilling til tilbudet, da det er en væsentlig opgradering af områdets infrastruktur, både for de nuværende beboere og for potentielle tilflyttere.


Containere 2015

Opstillingen 2015 bliver i følgende perioder:

 • 10-12 April
 •   8-10 Maj
 • 19-21 Juni
 • 14-16 August
 • 16-18 Oktober

Containerne placeres:

 • På den vestlige ende af Hyrdedamsvej (ned mod skoven)
 • På stikvejen ud for Hyrdedamsvej 1
 • På den nordlige ende af Hvedebjergvej (ved støjmuren)
 • På den nordlige ende af Palisvej (ved støjmuren)

Der må kun anbringes haveaffald i containerne og store grene skal klippes i stykker, så pladsen udnyttes bedst muligt. Jord er ikke haveaffald og må ikke komme i containerne. Det koster i givet fald foreningen mange penge.


Fastelavn 2015

Der er fastelavnsarrangement i Den Gamle Have søndag 15. februar 2015 kl. 10:00. Som sædvanlig er der tøndeslagning og fastelavnsboller. Der er præmier til kattekonger og -dronninger samt til de to sjovest udklædte.

Billeder fra februar 2012 kan ses her.

Vel mødt


Generalforsamling 2015

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag 21. april 2015 kl. 19:00 i Sognegården. Dagsorden følger i næste Beringsminde Nyt efter påske.

Forslag, der ønskes behandlet under punktet: Indkomne forslag, skal indleveres til formanden senest tirsdag 7. april 2014.