Beringsmindefester

Årets sommerfest er d. 21/8 – 2021.
Det starter med Generalforsamling kl 10.00 i teltene.
Eftermidagskaffe og aftengrill?

Festudvalget i år er:
Hvedebjerg-stikvej 25-37 + Pallisvej 65+75.

 


 

Sommerfesterne i Beringsminde:

 

Hvert år er der sommerfest i Beringsminde.
Sommerfesten er den tid på året, hvor det er muligt at mødes i festeligt lag og komme hinanden lidt ved, naboer og genboer imellem.

Festen betår af en eftermiddags-seance – og et aften-arrangement og arrangeres af et festudvalg som skifter fra år til år. Den afholdes altid i de 2 store festtelte, som er indkøbt til formålet. Teltene opstilles altid for enden af Hyrdedamsvej.

Om eftermiddagen drikker vi kaffe og kommer med hjemmelavet kage til det store fælles kagebord.
Festudvalget byder velkommen og har måske arrangeret noget sjovt?

Om aftenen tager man sin grill med (eller arrangerer det pr stikvej) og tager så sit eget mad med og griller.
Man har også egne borde og stole med.
Måske festudvalget også her har arrangeret ét eller andet?

 

Tidspunktet for sommerfesten er altid: ”Den næstsidste lørdag i august måned”.

Datoen for 2020 er: Lørdag d. 22. august
Datoen for 2021 er: Lørdag d. 21. august
Datoen for 2022 er: Lørdag d. 20. august
Datoen for 2023 er: Lørdag d. 18. august

 


Det praktiske:

Strukturen for dagen er enkel og givet på forhånd. Men festudvalget er velkommen til at lægge deres egne elementer ind, eller blot lade dagen forme sig som den nu gør, når folk mødes.

Strukturen er som følger:

  • Vores to festtelte sættes op i god tid (husk, at teltene ikke kan lejes, når der afholdes foreningsarrangementer.)
  • Alle stikveje medbringer selv borde og stole (koordineres lokalt).
  • Festudvalget sørger for strøm – og evt. en toiletvogn. (hvis strøm hentes fra nbo til festen, afregnes for forbrug)
  • Om eftermiddagen mødes alle, børn som voksne, til kaffe og kage.
  • Om aftenen mødes man igen til grill (grill koordineres også af stikvejene individuelt).
  • Festudvalget koordinerer oprydning næste dag – samt nedtagning af teltene (alle hjælper til).Ved at følge denne struktur er det overskueligt at arrangere festen.Det kræver faktisk kun nogle hænder til opsætningen af telte, samt oprydning og nedtagning. Alle tillægsarrangementer som festudvalgene måtte lave, er frivillige og værdsættes naturligvis.Festudvalget laver et lille oplæg/budget, som godkendes af bestyrelsen – og hvis der er behov for økonomi til elementer i festen, kan dette naturligvis lade sig gøre. Det skal blot forelægges bestyrelsen.LSK-2020