Containere 2013

Opstillingen 2013 bliver i følgende perioder:

  • 12-14 April
  • 10-12 Maj
  • 14-16 Juni
  • 16-18 August
  • 18-20 Oktober

Containerne placeres:

  • På den vestlige ende af Hyrdedamsvej (ned mod skoven)
  • På stikvejen ud for Hyrdedamsvej 1
  • På den nordlige ende af Hvedebjergvej (ved støjmuren)
  • På den nordlige ende af Palisvej (ved støjmuren)

Der må kun anbringes haveaffald i containerne og store grene skal klippes i stykker, så pladsen udnyttes bedst muligt. Jord er ikke haveaffald og må ikke komme i containerne. Det koster i givet fald foreningen mange penge.

Skriv et svar