Generalforsamling 2021

Det er igen tid til GENERALFORSAMLING.
TORSDAG d. 16. september kl. 19.30 i Café Europa på Karen Blixens Blv. 7

Allerede kl. 19.00 vil det være muligt at få en rundvisning øverst i Blixenhuset.
(mød op i caféen i god tid – kommer du senere end kl 19.00, får du ingen rundvisning)

Arrangementet var tidligere fastsat til at blive afholdt i festteltene, sammen med sommerfesten. Men på grund af et stort antal konfirmationer, kunne mange ikke deltage.
Bestyrelsen har derfor valgt en ny dato og afholder så arrangementet i Café Europa, som det oprindeligt var planlagt for 1,5 år siden, med rundtur øverst i Blixenhuset hvor man kan nyde den fantastiske udsigt ud over Brabrand og Beringsminde.

Vi ændrer også datoen fordi det er vigtigt at alle møder talstærkt op og viser deres opbakning til foreningen. Vi har i de sidste par år været underlagt Corona og det er vigtigt at vi ryster støvet af og husker på, at fællesskab ikke kommer af sig selv og at alle husstande er nødt til at sende en repræsentant til mødet.

Bestyrelsen står overfor udskiftningen af flere medlemmer, så vi vil gerne opfordre til at man overvejer at tage en tørn og melder sig som enten medlem eller som suppleant. Det er et hyggeligt og vigtigt stykke arbejde vi gør og det påvirker alle beboerne i Beringsminde.

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg of dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. (2 årgange)
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
 6. Valg af 2 revisorer.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Indkomne forslag:

 • Indkøb af ny fælles-fræser
 • Flag-Allé
 • Krokusbed i alle trekanterne