Generalforsamling 2021

Det er igen tid til GENERALFORSAMLING.
TORSDAG d. 16. september kl. 19.30 i Café Europa på Karen Blixens Blv. 7

Allerede kl. 19.00 vil det være muligt at få en rundvisning øverst i Blixenhuset.
(mød op i caféen i god tid – kommer du senere end kl 19.00, får du ingen rundvisning)

Arrangementet var tidligere fastsat til at blive afholdt i festteltene, sammen med sommerfesten. Men på grund af et stort antal konfirmationer, kunne mange ikke deltage.
Bestyrelsen har derfor valgt en ny dato og afholder så arrangementet i Café Europa, som det oprindeligt var planlagt for 1,5 år siden, med rundtur øverst i Blixenhuset hvor man kan nyde den fantastiske udsigt ud over Brabrand og Beringsminde.

Vi ændrer også datoen fordi det er vigtigt at alle møder talstærkt op og viser deres opbakning til foreningen. Vi har i de sidste par år været underlagt Corona og det er vigtigt at vi ryster støvet af og husker på, at fællesskab ikke kommer af sig selv og at alle husstande er nødt til at sende en repræsentant til mødet.

Bestyrelsen står overfor udskiftningen af flere medlemmer, så vi vil gerne opfordre til at man overvejer at tage en tørn og melder sig som enten medlem eller som suppleant. Det er et hyggeligt og vigtigt stykke arbejde vi gør og det påvirker alle beboerne i Beringsminde.

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg of dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. (2 årgange)
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
 6. Valg af 2 revisorer.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Indkomne forslag:

 • Indkøb af ny fælles-fræser
 • Flag-Allé
 • Krokusbed i alle trekanterne

Årets sommerfest er d. 21/8 – 2021.

>> Aflyst pga manglende tilslutning<<

Årets sommerfest er d. 21/8 – 2021.
Det starter med Generalforsamling kl 10.00 i teltene.
Eftermidagskaffe og aftengrill?

Festudvalget i år er:
Hvedebjerg-stikvej 25-37 + Pallisvej 65+75.
(udvalget tager selv teten og har ansvar for telte og logistik)

Afleveringsforretning med Dinel.

Hej alle,

I forbindelse med at DINEL færdiggør deres arbejde i Beringsminde og afholder afleveringsforretning med deres entreprenør i uge 23/24, opfordres hermed til at indsende kommentarer til det arbejde der er foregået.

Bemærk at kommentarene alene skal gå på hvordan retableringen er udført, dvs. er veje og fortove efterladt i minimum samme standard som de blev overtaget, da DINEL opstartede deres arbejde. Husk at asfaltarbejdet på vejene IKKE er afsluttet endnu, da der kun er lagt grundasfalt. Sidste slidlag bliver lagt ovenpå af Aarhus Kommune når man går igang med asfaltarbejdet på stamvejene, formentlig til næste år.

I en tidligere tråd på FB blev det foreslået at oprette et åbent tilgængeligt dokument hvori man kan tilføje sine kommentarer, evt. med billeddokumentation. God idé, som vi nu afprøver på et åbent Google dokument:

1) Gå ind via linket nederst og skriv løs.

2) Der er en kort forklaring øverst i dokumentet.

3) Tilgang til dokumentet kræver muligvis at man har en Google konto.
I så tilfælde kan informationen sendes til Bestyrelsen.

4) I er velkomne til at lave en samlet kommentar – stivejsvist.


DOKUMENTET LUKKES SØNDAG D. 24/5/2020.

 

God fornøjelse:)

Mvh. Bestyrtelsen

Affaldsindsamling 2020

Kom og vær med til affaldsindsamling lørdag den 19. september kl. 10.00.
Vi mødes på festpladsen (græsplænen for enden af Hyrdedamsvej).

Giv naturen en hjælpende hånd og få hilst på de andre fra Beringsminde. Det er altid virkelig hyggeligt – og både store og små kan deltage.

Vi går rundt på de tre veje, på ydersiden af støjmuren mod Edwin Rahrs Vej, på Hejredalsvej, på skovstien og i Den Gamle Have – og vi kravler godt ind i hækkene for at få alt med.

Bestyrelsen sørger for sække. Tag evt. din egen gribetang med. Når vi har samlet færdigt, mødes vi til en øl eller vand.

Vel mødt!

GENERALFORSAMLING i BERINGSMINDE UDSAT

Hej alle
Som I ved, skal vi i foreningen afholde generalforsamling inden udgangen af april. I år var det datosat til torsdag d. 23/4.
Men grundet Coronasituationen påråber bestyrelsen sig force majeure og udsætter hermed forsamlingen på ubestemt tid. Det er bestyrelsens klare mål at få afholde generalforsamling i foreningen og vil straks forholdene er til det, planlægge en ny dato og melde denne ud via alle foreningens kommunikationskanaler.

Mvh

Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Bestyrelsen i Beringsminde har hermed den store fornøjelse af indkalde til årets Generalforsamling.

 

Det bliver:
Onsdag d. 24/4 – kl 19.00

Som I ved, prioriterer vi at afholde sceancen i væres nærområde, for at det er muligt at gå til mødet. Så i år har vi lavet en aftale med E&P-huset på Karen Blixens Boulevard om at bruge deres lokaler. Det er de store røde container-kontorer, som Brabrand Boligforening for tiden bruger som projektkontor i forbindelse med udførelsen af Helhedsplanen. Det er nemt at komme dertil og der er fint adgang for folk med gangbesvær og folk der vælger at komme i bil (hvem gør det??) 😉

I den forbindelse har vi fået den gode mand Chadi fra E&P-huset, til at komme med et indlæg om status på Helhedsplanen. Vi starter altså aftenen med at høre lidt om hvor det store byggeri er på vej hen, og får mulighed for at spørge ind til de kommende projekter og hvad det får af betydning for vores område.

Da vi har et tætpakket program har vi valgt at starte kl 19.00 og indlægget fra Chadi kommer kun til at vare 20 min + spørgsmål… og herefter går vi igang med den ordinære generalforsamling.

 

ADRESSE TIL E&P HUSET:

Generalforsamling i Beringsminde
Onsdag d. 24/4 – kl 19.00

E&P Huset 
Karen Blixens Boulevard 39
8220 Brabrand

Link til Google Maps

 

DAGSORDEN:
…er i følge vedtægterne.
Indkomne forslag skal, som altid,  være formanden i hænde senest 14 dage før.
Og vi publiserer så de indkomne forslag på webben og Facebook efterfølgende.

Udover den sædvanlige dagsorden, kommer der et spændende indlæg fra Beringsmindes 2 kreative-idésuperhjerner: Rune og Chresten. De præsenterer nogle oplæg til mulige projekter, så spænd sikkerhedsselen og tag “ja-hatten” på… for I bliver udfordret på jeres lyst til at deltage og arbejde for fællesskabet i Beringminde.
Læs foriøvrigt mere i Beringsminde-Nyt, som udkommer lige inden Generalforsamlingen.

 

BESTYRELSEN
Husk, der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg (samt formand, i følge vedtægterne) – så du har muligheden for at stille op og deltage i det hyggelige fællesskab som bestyrelsesarbejdet er… vi har et par stykker som desværre må stoppe, så giv det en venlig tanke! 🙂

 

På vegne af Besyrelsen, som glæder sig til at se jer!

/ Lars Kirkegaard, formand

(email til forslag: lsk@beringsminde.dk)

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2018


Der afholdes ordinær generalforsamling – mandag d. 23. april 2018 kl. 19:30.

I år afholdes arrangementet i Haandbryggerlaugets lokaler på Edwin Rahrsvej, som ligger ganske tæt på Beringsminde.

 

2018_04_23_Ordinær generalforsamling 2018 BM, dagsorden

 

Adressen er:
Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand

Arrangementet afholdes på 1. sal og man skal gå ind igennem porten fra Edwin Rahrsvej. (vi skilter og guider)
Der er parkeringspladser på siden af huset, samt ved Bazaren, men det anbefales at man går eller cykler derover. (få hundrede meter fra Bazaren, små 5-10 minutter fra Beringsminde)

Der vil være adgang allerede fra kl. 19.00 – og da der er godt 25 personer fra Beringsminde der er medlemmer i dette Laug, vil det være muligt at få en rundvisning af en Beringsminder inden generalforsamlingen starter. Da hele Laden snart skal renoveres, vil dette være sidste chance for at se lokalerne i det 48 år gamle Laug, inden der flyttes til en ny adresse.

Der vil være kaffe, kage og vand, samt stoleplads til alle.
Det vil dog ikke være alle der kan få plads ved et bord, hvorfor vi anbefaler at komme i god tid, hvis dette har prioritet.


Link til kort for Haandbryggerlauget:

https://goo.gl/maps/PfgKvtB1YFu

HBL-BM


Dagsorden:

Dagsorden postes her på siden, samt på Facebook gruppen senere.


Forslag:
Forslag, der ønskes behandlet under punktet: Indkomne forslag, skal sendes til bestyrelsen senest mandag d. 16. april 2018.
Sendes til email: bestyrelsen@beringsminde.dk