Generalforsamling 2022

Kære Beringsminde

Husk at der på torsdag kl. 19 er GENERALFORSAMLING 2022 i Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6b. Dagsordenen er som følger:

 1. Valg of dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
 6. Valg af 2 revisorer.
 7. Indkomne forslag – INGEN FORSLAG ER INDKOMMET
 8. Eventuelt.

Bestyrelsen – medlemmer søges

Bestyrelsen mangler pt. 2 medlemmer for at være de fuldtallige 7 medlemmer. Da der til den kommende Generalforsamling afgår yderligere 1 medlem, skal der vælges 3 nye medlemmer. Hermed lyder en stor opfordring til at tage en tørn. 

Det er både hyggeligt, vedkommende og tidsmæssigt overkommeligt.

Generalforsamling 2022

Grundejerforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen af, at indkalde til den
ordinære Generalforsamling 2022. Generalforsamlingen afholdes i den lille sal i
Brabrand Boligforenings nyrenoverede beboerhus:

Torsdag d. 28/4 – kl. 19.00

Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6B

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg of dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
 6. Valg af 2 revisorer.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Indkomne forslag skal, som altid, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
Generalforsamlingen. Vi publicerer de indkomne forslag på hjemmesiden og
Facebook efterfølgende. Bestyrelsen opfordrer forslagsstillere til at indlevere
gennemarbejdede forslag, så medlemmerne kan få en ordentlig beslutningsproces.
Forslag rettes til: info@beringsminde.dk

Bestyrelsen – medlemmer søges
Bestyrelsen mangler pt. 2 medlemmer for at være de fuldtallige 7 medlemmer.
Da der til den kommende Generalforsamling afgår yderligere 1 medlem, skal der
vælges 3 nye medlemmer. Så hermed lyder en stor opfordring til at overveje at tage
en tørn. Det er både hyggeligt og overkommeligt:) Kontakt gerne bestyrelsen for at
høre nærmere om bestyrelsens arbejde.

Generalforsamling 2021

Det er igen tid til GENERALFORSAMLING.
TORSDAG d. 16. september kl. 19.30 i Café Europa på Karen Blixens Blv. 7

Allerede kl. 19.00 vil det være muligt at få en rundvisning øverst i Blixenhuset.
(mød op i caféen i god tid – kommer du senere end kl 19.00, får du ingen rundvisning)

Arrangementet var tidligere fastsat til at blive afholdt i festteltene, sammen med sommerfesten. Men på grund af et stort antal konfirmationer, kunne mange ikke deltage.
Bestyrelsen har derfor valgt en ny dato og afholder så arrangementet i Café Europa, som det oprindeligt var planlagt for 1,5 år siden, med rundtur øverst i Blixenhuset hvor man kan nyde den fantastiske udsigt ud over Brabrand og Beringsminde.

Vi ændrer også datoen fordi det er vigtigt at alle møder talstærkt op og viser deres opbakning til foreningen. Vi har i de sidste par år været underlagt Corona og det er vigtigt at vi ryster støvet af og husker på, at fællesskab ikke kommer af sig selv og at alle husstande er nødt til at sende en repræsentant til mødet.

Bestyrelsen står overfor udskiftningen af flere medlemmer, så vi vil gerne opfordre til at man overvejer at tage en tørn og melder sig som enten medlem eller som suppleant. Det er et hyggeligt og vigtigt stykke arbejde vi gør og det påvirker alle beboerne i Beringsminde.

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg of dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. (2 årgange)
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
 6. Valg af 2 revisorer.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Indkomne forslag:

 • Indkøb af ny fælles-fræser
 • Flag-Allé
 • Krokusbed i alle trekanterne

GENERALFORSAMLING i BERINGSMINDE UDSAT

Hej alle
Som I ved, skal vi i foreningen afholde generalforsamling inden udgangen af april. I år var det datosat til torsdag d. 23/4.
Men grundet Coronasituationen påråber bestyrelsen sig force majeure og udsætter hermed forsamlingen på ubestemt tid. Det er bestyrelsens klare mål at få afholde generalforsamling i foreningen og vil straks forholdene er til det, planlægge en ny dato og melde denne ud via alle foreningens kommunikationskanaler.

Mvh

Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Bestyrelsen i Beringsminde har hermed den store fornøjelse af indkalde til årets Generalforsamling.

 

Det bliver:
Onsdag d. 24/4 – kl 19.00

Som I ved, prioriterer vi at afholde sceancen i væres nærområde, for at det er muligt at gå til mødet. Så i år har vi lavet en aftale med E&P-huset på Karen Blixens Boulevard om at bruge deres lokaler. Det er de store røde container-kontorer, som Brabrand Boligforening for tiden bruger som projektkontor i forbindelse med udførelsen af Helhedsplanen. Det er nemt at komme dertil og der er fint adgang for folk med gangbesvær og folk der vælger at komme i bil (hvem gør det??) 😉

I den forbindelse har vi fået den gode mand Chadi fra E&P-huset, til at komme med et indlæg om status på Helhedsplanen. Vi starter altså aftenen med at høre lidt om hvor det store byggeri er på vej hen, og får mulighed for at spørge ind til de kommende projekter og hvad det får af betydning for vores område.

Da vi har et tætpakket program har vi valgt at starte kl 19.00 og indlægget fra Chadi kommer kun til at vare 20 min + spørgsmål… og herefter går vi igang med den ordinære generalforsamling.

 

ADRESSE TIL E&P HUSET:

Generalforsamling i Beringsminde
Onsdag d. 24/4 – kl 19.00

E&P Huset 
Karen Blixens Boulevard 39
8220 Brabrand

Link til Google Maps

 

DAGSORDEN:
…er i følge vedtægterne.
Indkomne forslag skal, som altid,  være formanden i hænde senest 14 dage før.
Og vi publiserer så de indkomne forslag på webben og Facebook efterfølgende.

Udover den sædvanlige dagsorden, kommer der et spændende indlæg fra Beringsmindes 2 kreative-idésuperhjerner: Rune og Chresten. De præsenterer nogle oplæg til mulige projekter, så spænd sikkerhedsselen og tag “ja-hatten” på… for I bliver udfordret på jeres lyst til at deltage og arbejde for fællesskabet i Beringminde.
Læs foriøvrigt mere i Beringsminde-Nyt, som udkommer lige inden Generalforsamlingen.

 

BESTYRELSEN
Husk, der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg (samt formand, i følge vedtægterne) – så du har muligheden for at stille op og deltage i det hyggelige fællesskab som bestyrelsesarbejdet er… vi har et par stykker som desværre må stoppe, så giv det en venlig tanke! 🙂

 

På vegne af Besyrelsen, som glæder sig til at se jer!

/ Lars Kirkegaard, formand

(email til forslag: lsk@beringsminde.dk)

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2018


Der afholdes ordinær generalforsamling – mandag d. 23. april 2018 kl. 19:30.

I år afholdes arrangementet i Haandbryggerlaugets lokaler på Edwin Rahrsvej, som ligger ganske tæt på Beringsminde.

 

2018_04_23_Ordinær generalforsamling 2018 BM, dagsorden

 

Adressen er:
Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand

Arrangementet afholdes på 1. sal og man skal gå ind igennem porten fra Edwin Rahrsvej. (vi skilter og guider)
Der er parkeringspladser på siden af huset, samt ved Bazaren, men det anbefales at man går eller cykler derover. (få hundrede meter fra Bazaren, små 5-10 minutter fra Beringsminde)

Der vil være adgang allerede fra kl. 19.00 – og da der er godt 25 personer fra Beringsminde der er medlemmer i dette Laug, vil det være muligt at få en rundvisning af en Beringsminder inden generalforsamlingen starter. Da hele Laden snart skal renoveres, vil dette være sidste chance for at se lokalerne i det 48 år gamle Laug, inden der flyttes til en ny adresse.

Der vil være kaffe, kage og vand, samt stoleplads til alle.
Det vil dog ikke være alle der kan få plads ved et bord, hvorfor vi anbefaler at komme i god tid, hvis dette har prioritet.


Link til kort for Haandbryggerlauget:

https://goo.gl/maps/PfgKvtB1YFu

HBL-BM


Dagsorden:

Dagsorden postes her på siden, samt på Facebook gruppen senere.


Forslag:
Forslag, der ønskes behandlet under punktet: Indkomne forslag, skal sendes til bestyrelsen senest mandag d. 16. april 2018.
Sendes til email: bestyrelsen@beringsminde.dk

 

Generalforsamling 2014

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Sognegården. Dagsorden følger senere.

Forslag, der ønskes behandlet under punktet: Indkomne forslag, skal indleveres til formanden senest tirsdag 15. april 2014.