Generalforsamling 2022

Kære Beringsminde

Husk at der på torsdag kl. 19 er GENERALFORSAMLING 2022 i Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6b. Dagsordenen er som følger:

  1. Valg of dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
  5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer.
  7. Indkomne forslag – INGEN FORSLAG ER INDKOMMET
  8. Eventuelt.

Bestyrelsen – medlemmer søges

Bestyrelsen mangler pt. 2 medlemmer for at være de fuldtallige 7 medlemmer. Da der til den kommende Generalforsamling afgår yderligere 1 medlem, skal der vælges 3 nye medlemmer. Hermed lyder en stor opfordring til at tage en tørn. 

Det er både hyggeligt, vedkommende og tidsmæssigt overkommeligt.