Kontingent 2023/24

Kære beboer i Beringsminde

I år på generalforsamlingen blev det vedtaget, at det årlige kontingent stiger fra 700 kr. til 750 kr. Det er blevet tid til at betale kontingent for perioden 01.03.2023 til 29.02.2024.

I år vil det foregå via en bankoverførsel. Konto- og registreringsnummer er som følger og kan også findes på beringsminde.dk (Kontakt fanen).

Reg.nr.               9897

Kontonr.            8950012170

Beløb                  750,-

Kontingentet bedes betalt inden d. 10.08.2023.

Det er meget vigtigt, at I skriver jeres vejnavn og -nummer i tekstfeltet, da det ellers bliver besværligt at se hvem betalingen kommer fra.

Eksempler: ”Hvedebjergvej 101” (alternativt ”HV101”), ”Pallisvej 202” (alternativt ”PA202”), ”Hyrdedamsvej 303” (alternativt ”HY303”).

Har du spørgsmål til ovenstående, eller er kommet til at overføre uden at angive korrekt adresse, kan du sende en mail til kassereren på kasserer@beringsminde.dk – så finder vi ud af det.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Beringsminde

(denne besked er også omdelt fysisk til hver husstand)

Generalforsamling 2022

Kære Beringsminde

Husk at der på torsdag kl. 19 er GENERALFORSAMLING 2022 i Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6b. Dagsordenen er som følger:

  1. Valg of dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
  5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer.
  7. Indkomne forslag – INGEN FORSLAG ER INDKOMMET
  8. Eventuelt.

Bestyrelsen – medlemmer søges

Bestyrelsen mangler pt. 2 medlemmer for at være de fuldtallige 7 medlemmer. Da der til den kommende Generalforsamling afgår yderligere 1 medlem, skal der vælges 3 nye medlemmer. Hermed lyder en stor opfordring til at tage en tørn. 

Det er både hyggeligt, vedkommende og tidsmæssigt overkommeligt.

Billede af den nye bestyrelse

BM-Bestyrelse 2017

Billede af den nye bestyrelse taget til det konstituerende bestyrelsesmøde d. 29-05-2017. Fra venstre mod højre: Richard Wegeberg Nebel, Bjarke Kjærhus Larsen, Karoline Nygaard, Birgitte Juncher Andersen, Marianne Brus Hesselvang, Thomas E. Jensen, Jens Løber og formand Lars Stenholt Kirkegaard. Jane Riis Nielsen kunne desværre ikke deltage på mødet og er derfor ikke med på billedet.

Den nye bestyrelse

Et billede af den nye bestyrelse på Beringsminde, taget ved det konstituerende bestyrelsesmøde d. 3/5-2016.
BM-bestyrelsen
Fra venstre mod højre: Lars Stenholt Kirkegaard, Jens Løber, Marianne Brus Hesselvang, Bjarke Kjærhus Larsen, Henrik Lyngklip Kjeldgaard (formand), Karoline Nygaard Engsig-Karup og Richard Wegeberg Nebel. Ikke med på billedet: Thomas Eskild (suppleant) og Birgitte Juncher Andersen (kasserer).