Containerplan 2023

Her er datoerne for opstilling af containere til haveaffald i 2023. Husk: at containerne KUN er til haveaffald, at klippe større grene mv. ned så pladsen optimeres og at fylde op længst væk fra lågerne, så der er god tilgængelighed.

31. marts – 17. april

17. – 30. maj

23. juni – 3. juli

18. – 28. august

13. – 23. oktober

Containerplaceringer:

For enden af Pallisvej mod støjværnet
For enden af Hvedebjergvej mod støjværnet
For enden af Hyrdedamsvej mod skoven
Ca. midt på Hyrdedamsvej

Generalforsamling 2022

Kære Beringsminde

Husk at der på torsdag kl. 19 er GENERALFORSAMLING 2022 i Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6b. Dagsordenen er som følger:

 1. Valg of dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
 6. Valg af 2 revisorer.
 7. Indkomne forslag – INGEN FORSLAG ER INDKOMMET
 8. Eventuelt.

Bestyrelsen – medlemmer søges

Bestyrelsen mangler pt. 2 medlemmer for at være de fuldtallige 7 medlemmer. Da der til den kommende Generalforsamling afgår yderligere 1 medlem, skal der vælges 3 nye medlemmer. Hermed lyder en stor opfordring til at tage en tørn. 

Det er både hyggeligt, vedkommende og tidsmæssigt overkommeligt.

Indbetalingskort vedr. medlemskontingent 

Bestyrelsen har været rundt med indbetalingskort på medlemskontingent for perioden 1/3-2022 til 28/2-2023.

Desværre kan vi konkludere, at der ved overførsel kommer en fejlmelding om, at FI-nummeret ikke er registreret.

Vi er i gang med at undersøge sagen, hvorfor I på nuværende tidspunkt ikke kan få lov til at betale.

Der kommer besked når I kan betale.

Generalforsamling 2022

Grundejerforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen af, at indkalde til den
ordinære Generalforsamling 2022. Generalforsamlingen afholdes i den lille sal i
Brabrand Boligforenings nyrenoverede beboerhus:

Torsdag d. 28/4 – kl. 19.00

Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6B

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg of dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
 6. Valg af 2 revisorer.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Indkomne forslag skal, som altid, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
Generalforsamlingen. Vi publicerer de indkomne forslag på hjemmesiden og
Facebook efterfølgende. Bestyrelsen opfordrer forslagsstillere til at indlevere
gennemarbejdede forslag, så medlemmerne kan få en ordentlig beslutningsproces.
Forslag rettes til: info@beringsminde.dk

Bestyrelsen – medlemmer søges
Bestyrelsen mangler pt. 2 medlemmer for at være de fuldtallige 7 medlemmer.
Da der til den kommende Generalforsamling afgår yderligere 1 medlem, skal der
vælges 3 nye medlemmer. Så hermed lyder en stor opfordring til at overveje at tage
en tørn. Det er både hyggeligt og overkommeligt:) Kontakt gerne bestyrelsen for at
høre nærmere om bestyrelsens arbejde.

Affaldsindsamling

Igen i år arrangeres en fælles affaldsindsamling i og omkring Beringsminde. For de der har tid og lyst mødes vi

SØNDAG D. 3. APRIL KL. 10

for enden af Hyrdedamsvej. Der uddeles affaldssække når vi starter og en forfriskning når vi slutter. Det plejer at tage 1 times tid. Vel mødt!

Mvh. Bestyrelsen

Containerplan 2022

Havesæsonen er ved at være over os – her er datoerne for opstilling af containere til haveaffald i 2022. Husk: at containerne KUN er til haveaffald, at klippe større grene mv. ned så pladsen optimeres og at fylde op længst væk fra lågerne, så der er god tilgængelighed. God fornøjelse:)

 • 8. – 19. april
 • 20. – 30. maj
 • 24. juni – 4. juli
 • 19. – 29. august
 • 14. – 24. oktober

Containerplacering:

For enden af Pallisvej mod støjværnet
For enden af Hvedebjergvej mod støjværnet
For enden af Hyrdedamsvej mod skoven
Ca. midt på Hyrdedamsvej

FASTELAVN i Beringsminde!!

Kære alle, traditionen tro afholdes der fastelavn i Beringsminde. Det sker søndag d. 27. februar kl. 10 i Den Gamle Have, hvor store og små kattekonger og -dronninger skal kåres og gaver uddeles. Der trakteres med fastelavnsboller, kakao, juice (og en opstrammer til de voksne.) Vel mødt!!

PS. Vi afholder igen arrangementet med vores gode nabo-forening fra Tranebærvej.

Vejarbejdet i Beringsminde

Vi er nu på den anden side af alt vejarbejdet i Beringsminde. Nedenstående pdf viser Muncks/Dinels tilbagemelding på den rapport vi sendte ifm. afslutningen af deres arbejde.
Vi håber at alt er retableret rimeligt tilfredsstillende.

Nogle stikveje arbejder så vidt vides videre med egne istandsættelser af veje og fortove. Hermed en opfordring til at dele jeres gode erfaringer, gerne på Beringsmindes facebook-side eller på hjemmesiden – giv bestyrelsen besked, så hjælper vi på vej.

Munck afleveringsdokument

Containerplan 2021

Containere til haveaffald bliver i år opstillet i følgende perioder:

26. marts – 06. april
07. – 17. maj
18. – 28. juni
13. – 23. august
08. – 18. oktober

Containerplacering:

For enden af Pallisvej mod støjværnet
For enden af Hvedebjergvej mod støjværnet
For enden af Hyrdedamsvej mod skoven
Midt på Hyrdedamsvej

SOLEN SKINNER

Bestyrelsen har ekstraordinært bestilt to containere til haveaffald fra fredag‬ og t.o.m. næste weekend (søndag d. 29/3).

Begge containere er placeret midt på Hyrdedamsvej. Hvis der skulle blive behov for det, vil de blive tømt undervejs.

God havearbejdslyst!