Containere 2019

Containere til haveaffald bliver i år opstillet i følgende perioder:

05. – 07. april
10. – 12. maj
21. – 23. juni
23. – 25. august
11. – 13. oktober

Containerplacering:

For enden af Pallisvej mod støjværnet
For enden af Hvedebjergvej mod støjværnet
For enden af Hyrdedamsvej mod skoven
Midt på Hyrdedamsvej