Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Bestyrelsen i Beringsminde har hermed den store fornøjelse af indkalde til årets Generalforsamling.

 

Det bliver:
Onsdag d. 24/4 – kl 19.00

Som I ved, prioriterer vi at afholde sceancen i væres nærområde, for at det er muligt at gå til mødet. Så i år har vi lavet en aftale med E&P-huset på Karen Blixens Boulevard om at bruge deres lokaler. Det er de store røde container-kontorer, som Brabrand Boligforening for tiden bruger som projektkontor i forbindelse med udførelsen af Helhedsplanen. Det er nemt at komme dertil og der er fint adgang for folk med gangbesvær og folk der vælger at komme i bil (hvem gør det??) 😉

I den forbindelse har vi fået den gode mand Chadi fra E&P-huset, til at komme med et indlæg om status på Helhedsplanen. Vi starter altså aftenen med at høre lidt om hvor det store byggeri er på vej hen, og får mulighed for at spørge ind til de kommende projekter og hvad det får af betydning for vores område.

Da vi har et tætpakket program har vi valgt at starte kl 19.00 og indlægget fra Chadi kommer kun til at vare 20 min + spørgsmål… og herefter går vi igang med den ordinære generalforsamling.

 

ADRESSE TIL E&P HUSET:

Generalforsamling i Beringsminde
Onsdag d. 24/4 – kl 19.00

E&P Huset 
Karen Blixens Boulevard 39
8220 Brabrand

Link til Google Maps

 

DAGSORDEN:
…er i følge vedtægterne.
Indkomne forslag skal, som altid,  være formanden i hænde senest 14 dage før.
Og vi publiserer så de indkomne forslag på webben og Facebook efterfølgende.

Udover den sædvanlige dagsorden, kommer der et spændende indlæg fra Beringsmindes 2 kreative-idésuperhjerner: Rune og Chresten. De præsenterer nogle oplæg til mulige projekter, så spænd sikkerhedsselen og tag “ja-hatten” på… for I bliver udfordret på jeres lyst til at deltage og arbejde for fællesskabet i Beringminde.
Læs foriøvrigt mere i Beringsminde-Nyt, som udkommer lige inden Generalforsamlingen.

 

BESTYRELSEN
Husk, der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg (samt formand, i følge vedtægterne) – så du har muligheden for at stille op og deltage i det hyggelige fællesskab som bestyrelsesarbejdet er… vi har et par stykker som desværre må stoppe, så giv det en venlig tanke! 🙂

 

På vegne af Besyrelsen, som glæder sig til at se jer!

/ Lars Kirkegaard, formand

(email til forslag: lsk@beringsminde.dk)