Arbejde på veje/fortove i Beringsminde

Info fra bestyrelsen vedr. kommende arbejder på veje/fortove i Beringsminde:

Som bestyrelsen orienterede om på grundejerforeningens generalforsamling for nylig, forestår der flere vejarbejder i Beringsminde i den kommende tid.

Allerede i uge 20 opstarter Aarhus Vand og deres entreprenør Per Aarsleff arbejder med udskiftning af vandledninger. Dette arbejde afsluttes forventeligt i uge 51, 2018. Der opfordres til at foto-dokumentere vejenes og fortovenes tilstand inden arbejdet igangsættes. Bestyrelsen vil gøre dette på de tre stamveje, men gå gerne en tur med kamera på egne stikveje.
Til orientering går bestyrelses rep. en tur i området med Aarsleffs projektleder inden opstart. Der skal bl.a. koordineres ift. containere til haveaffald mm. Den allerede afsatte plads for enden af Hyrdedamsvej er til et mindre oplag af rør.
Se hjemmesiden for flere oplysninger om arbejdet, herunder brev fra Aarhus Vand, kort mm.
Dernæst, i løbet af 2019, skal AffaldVarme Aarhus renovere/udskifte fjernvarmerør (omfanget af dette arbejde kendes ikke endnu), før Aarhus Kommune slutteligt, i løbet af 2019/20, vil renovere alle stamveje og fortove ved stamveje.

Tidsplanen for de sidste to arbejder er de forventede tider og ikke endeligt fastlagt.

Se referat fra generalforsamlingen, når denne foreligger, for yderligere info.

Ansøgning+105417-000000000015+2018-03-21

Brev fra kommunen- Brev fra Aarhus

Grundejerforeningen Beringsminde

300_PALLISVEJ mfl_Proj_27022018