Arbejde på veje/fortove i Beringsminde

Info fra bestyrelsen vedr. kommende arbejder på veje/fortove i Beringsminde:

Som bestyrelsen orienterede om på grundejerforeningens generalforsamling for nylig, forestår der flere vejarbejder i Beringsminde i den kommende tid.

Allerede i uge 20 opstarter Aarhus Vand og deres entreprenør Per Aarsleff arbejder med udskiftning af vandledninger. Dette arbejde afsluttes forventeligt i uge 51, 2018. Der opfordres til at foto-dokumentere vejenes og fortovenes tilstand inden arbejdet igangsættes. Bestyrelsen vil gøre dette på de tre stamveje, men gå gerne en tur med kamera på egne stikveje.
Til orientering går bestyrelses rep. en tur i området med Aarsleffs projektleder inden opstart. Der skal bl.a. koordineres ift. containere til haveaffald mm. Den allerede afsatte plads for enden af Hyrdedamsvej er til et mindre oplag af rør.
Se hjemmesiden for flere oplysninger om arbejdet, herunder brev fra Aarhus Vand, kort mm.
Dernæst, i løbet af 2019, skal AffaldVarme Aarhus renovere/udskifte fjernvarmerør (omfanget af dette arbejde kendes ikke endnu), før Aarhus Kommune slutteligt, i løbet af 2019/20, vil renovere alle stamveje og fortove ved stamveje.

Tidsplanen for de sidste to arbejder er de forventede tider og ikke endeligt fastlagt.

Se referat fra generalforsamlingen, når denne foreligger, for yderligere info.

Ansøgning+105417-000000000015+2018-03-21

Brev fra kommunen- Brev fra Aarhus

Grundejerforeningen Beringsminde

300_PALLISVEJ mfl_Proj_27022018

Aura fiber

Som det blev introduceret ved generalforsamlingen d. 21 April har vi fået et foreningstilbud fra Aura som går ud på at vi hver især får et favorabelt tilbud på kr. 495,- for at få etableret fibernet til husstanden. Tilbudet er dog afhængigt af, at mindst 37 husstande i grundejerforeningen tilmelder sig en tv-pakke i forbindelse med oprettelsen. Er der ikke nok tilmeldte vil der som udgangspunkt ikke kunne tilbydes fiber i området til dem som gerne vil have det. Får man ikke meldt sig til i forbindelse med denne kampagne, vil prisen for senere at få lagt fiber ind til sit hus være væsentligt dyrere.

Der kommer til at stå en salgsvogn på Beringsminde indenfor den nærmeste fremtid (formodentligt i uge 23 og 24), hvor man kan stille spørgsmål til teknologien, produkterne og tilbudet generelt. Der vil desuden blive husstandsomdelt noget materiale. Vognen forventes at stå på hjørnet mellem Hyrdedamsvej og Pallisvej.

Nogle af fordelene ved fiber frem for det kobber som de fleste i dag får deres internet, telefoni og tv på er, at hastighederne potentielt er højere og kvaliteten er bedre, eksempelvis ved at hastighederne for internet er garanteret.

Vi vil fra bestyrelsen gerne anbefale, at man får taget stilling til tilbudet, da det er en væsentlig opgradering af områdets infrastruktur, både for de nuværende beboere og for potentielle tilflyttere.

Fastelavn 2015

Der er fastelavnsarrangement i Den Gamle Have søndag 15. februar 2015 kl. 10:00. Som sædvanlig er der tøndeslagning og fastelavnsboller. Der er præmier til kattekonger og -dronninger samt til de to sjovest udklædte.

Billeder fra februar 2012 kan ses her.

Vel mødt

Generalforsamling 2015

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag 21. april 2015 kl. 19:00 i Sognegården. Dagsorden følger i næste Beringsminde Nyt efter påske.

Forslag, der ønskes behandlet under punktet: Indkomne forslag, skal indleveres til formanden senest tirsdag 7. april 2014.

Fastelavn 2014

Der er fastelavnsarrangement i Den Gamle Have søndag 2. marts 2014 kl. 10:00. Som sædvanlig er der tøndeslagning og fastelavnsboller. Der er præmier til kattekonger og -dronninger samt til de to sjovest udklædte.

Billeder fra februar 2012 kan ses her.

Vel mødt