SOLEN SKINNER

Bestyrelsen har ekstraordinært bestilt to containere til haveaffald fra fredag‬ og t.o.m. næste weekend (søndag d. 29/3).

Begge containere er placeret midt på Hyrdedamsvej. Hvis der skulle blive behov for det, vil de blive tømt undervejs.

God havearbejdslyst!

Affaldsindsamling 2019

Kom og vær med til affaldsindsamling søndag den 31. marts kl. 10.00 (vi mødes i Den Gamle Have). Giv naturen en hjælpende hånd og få hilst på de andre fra Beringsminde. Det er altid virkelig hyggeligt – og både store og små kan deltage.

Vi går rundt på de tre veje, på ydersiden af støjmuren mod Edwin Rahrs Vej, på Hejredalsvej, på skovstien og i Den Gamle Have – og vi kravler godt ind i hækkene for at få alt med.

Bestyrelsen sørger for sække. Tag evt. din egen gribetang med. Når vi har samlet færdigt, mødes vi til en øl eller vand.

Vel mødt!

Containere 2019

Containere til haveaffald bliver i år opstillet i følgende perioder:

05. – 07. april
10. – 12. maj
21. – 23. juni
23. – 25. august
11. – 13. oktober

Containerplacering:

For enden af Pallisvej mod støjværnet
For enden af Hvedebjergvej mod støjværnet
For enden af Hyrdedamsvej mod skoven
Midt på Hyrdedamsvej

Arbejde på veje/fortove i Beringsminde

Info fra bestyrelsen vedr. kommende arbejder på veje/fortove i Beringsminde:

Som bestyrelsen orienterede om på grundejerforeningens generalforsamling for nylig, forestår der flere vejarbejder i Beringsminde i den kommende tid.

Allerede i uge 20 opstarter Aarhus Vand og deres entreprenør Per Aarsleff arbejder med udskiftning af vandledninger. Dette arbejde afsluttes forventeligt i uge 51, 2018. Der opfordres til at foto-dokumentere vejenes og fortovenes tilstand inden arbejdet igangsættes. Bestyrelsen vil gøre dette på de tre stamveje, men gå gerne en tur med kamera på egne stikveje.
Til orientering går bestyrelses rep. en tur i området med Aarsleffs projektleder inden opstart. Der skal bl.a. koordineres ift. containere til haveaffald mm. Den allerede afsatte plads for enden af Hyrdedamsvej er til et mindre oplag af rør.
Se hjemmesiden for flere oplysninger om arbejdet, herunder brev fra Aarhus Vand, kort mm.
Dernæst, i løbet af 2019, skal AffaldVarme Aarhus renovere/udskifte fjernvarmerør (omfanget af dette arbejde kendes ikke endnu), før Aarhus Kommune slutteligt, i løbet af 2019/20, vil renovere alle stamveje og fortove ved stamveje.

Tidsplanen for de sidste to arbejder er de forventede tider og ikke endeligt fastlagt.

Se referat fra generalforsamlingen, når denne foreligger, for yderligere info.

Ansøgning+105417-000000000015+2018-03-21

Brev fra kommunen- Brev fra Aarhus

Grundejerforeningen Beringsminde

300_PALLISVEJ mfl_Proj_27022018

Snerydning

Vi har i grundejerforeningen en aftale med en lokal vognmand, som rydder stamvejene og stikvejene i hele området, når der falder tilstrækkelig meget sne – der saltes normalt ikke. Kommunen rydder også stamvejene, men dette har meget lav prioritet i vores område, så vi betaler for, at de sænker bladet, når de kører til stikvejene. De kører både med traktorer og i nogle tilfælde en gummiged, så husk, at fjerne biler, der holder ude på vejen, så de kan komme forbi – ellers bliver der ikke ryddet. På vendepladserne deponerer de sneen, så der vil her ligge større bunker, hvilket ikke kan undgås.

Vi har også en aftale om rydning og saltning af fortorvene på stamvejene på Hyrdedamsvej, Hvedebjergvej og Pallisvej, så vi alle kan færdes sikkert. Dette fritager dog ikke den enkelte grundejer for ansvaret for at rydde sne og sikre, at fortorvene på stamvejene er farbare.

Containere 2018

Opstillingen 2018 bliver i følgende perioder:

6.-8. april
11.-13. maj
15.-17. juni
24.-26. august
12.-14. oktober

Containerplacering:

2 containere på den vestlige ende af Hyrdedamsvej.
1 container på den nordlige ende af Hvedebjergvej (ved støjmuren).
1 container på nordlige ende af Pallisvej (ved støjmuren).

Pga. skader på privat vej er containeren på Hyrdedamsvej 1 flyttet til den vestlige ende af Hyrdedamsvej.

Billede af den nye bestyrelse

BM-Bestyrelse 2017

Billede af den nye bestyrelse taget til det konstituerende bestyrelsesmøde d. 29-05-2017. Fra venstre mod højre: Richard Wegeberg Nebel, Bjarke Kjærhus Larsen, Karoline Nygaard, Birgitte Juncher Andersen, Marianne Brus Hesselvang, Thomas E. Jensen, Jens Løber og formand Lars Stenholt Kirkegaard. Jane Riis Nielsen kunne desværre ikke deltage på mødet og er derfor ikke med på billedet.