Årets sommerfest er d. 21/8 – 2021.

>> Aflyst pga manglende tilslutning<<

Årets sommerfest er d. 21/8 – 2021.
Det starter med Generalforsamling kl 10.00 i teltene.
Eftermidagskaffe og aftengrill?

Festudvalget i år er:
Hvedebjerg-stikvej 25-37 + Pallisvej 65+75.
(udvalget tager selv teten og har ansvar for telte og logistik)

Vejarbejdet i Beringsminde

Vi er nu på den anden side af alt vejarbejdet i Beringsminde. Nedenstående pdf viser Muncks/Dinels tilbagemelding på den rapport vi sendte ifm. afslutningen af deres arbejde.
Vi håber at alt er retableret rimeligt tilfredsstillende.

Nogle stikveje arbejder så vidt vides videre med egne istandsættelser af veje og fortove. Hermed en opfordring til at dele jeres gode erfaringer, gerne på Beringsmindes facebook-side eller på hjemmesiden – giv bestyrelsen besked, så hjælper vi på vej.

Munck afleveringsdokument

Containerplan 2021

Containere til haveaffald bliver i år opstillet i følgende perioder:

26. marts – 06. april
07. – 17. maj
18. – 28. juni
13. – 23. august
08. – 18. oktober

Containerplacering:

For enden af Pallisvej mod støjværnet
For enden af Hvedebjergvej mod støjværnet
For enden af Hyrdedamsvej mod skoven
Midt på Hyrdedamsvej

Afleveringsforretning med Dinel.

Hej alle,

I forbindelse med at DINEL færdiggør deres arbejde i Beringsminde og afholder afleveringsforretning med deres entreprenør i uge 23/24, opfordres hermed til at indsende kommentarer til det arbejde der er foregået.

Bemærk at kommentarene alene skal gå på hvordan retableringen er udført, dvs. er veje og fortove efterladt i minimum samme standard som de blev overtaget, da DINEL opstartede deres arbejde. Husk at asfaltarbejdet på vejene IKKE er afsluttet endnu, da der kun er lagt grundasfalt. Sidste slidlag bliver lagt ovenpå af Aarhus Kommune når man går igang med asfaltarbejdet på stamvejene, formentlig til næste år.

I en tidligere tråd på FB blev det foreslået at oprette et åbent tilgængeligt dokument hvori man kan tilføje sine kommentarer, evt. med billeddokumentation. God idé, som vi nu afprøver på et åbent Google dokument:

1) Gå ind via linket nederst og skriv løs.

2) Der er en kort forklaring øverst i dokumentet.

3) Tilgang til dokumentet kræver muligvis at man har en Google konto.
I så tilfælde kan informationen sendes til Bestyrelsen.

4) I er velkomne til at lave en samlet kommentar – stivejsvist.


DOKUMENTET LUKKES SØNDAG D. 24/5/2020.

 

God fornøjelse:)

Mvh. Bestyrtelsen

Affaldsindsamling 2020

Kom og vær med til affaldsindsamling lørdag den 19. september kl. 10.00.
Vi mødes på festpladsen (græsplænen for enden af Hyrdedamsvej).

Giv naturen en hjælpende hånd og få hilst på de andre fra Beringsminde. Det er altid virkelig hyggeligt – og både store og små kan deltage.

Vi går rundt på de tre veje, på ydersiden af støjmuren mod Edwin Rahrs Vej, på Hejredalsvej, på skovstien og i Den Gamle Have – og vi kravler godt ind i hækkene for at få alt med.

Bestyrelsen sørger for sække. Tag evt. din egen gribetang med. Når vi har samlet færdigt, mødes vi til en øl eller vand.

Vel mødt!

GENERALFORSAMLING i BERINGSMINDE UDSAT

Hej alle
Som I ved, skal vi i foreningen afholde generalforsamling inden udgangen af april. I år var det datosat til torsdag d. 23/4.
Men grundet Coronasituationen påråber bestyrelsen sig force majeure og udsætter hermed forsamlingen på ubestemt tid. Det er bestyrelsens klare mål at få afholde generalforsamling i foreningen og vil straks forholdene er til det, planlægge en ny dato og melde denne ud via alle foreningens kommunikationskanaler.

Mvh

Bestyrelsen

SOLEN SKINNER

Bestyrelsen har ekstraordinært bestilt to containere til haveaffald fra fredag‬ og t.o.m. næste weekend (søndag d. 29/3).

Begge containere er placeret midt på Hyrdedamsvej. Hvis der skulle blive behov for det, vil de blive tømt undervejs.

God havearbejdslyst!

Affaldsindsamling 2019

Kom og vær med til affaldsindsamling søndag den 31. marts kl. 10.00 (vi mødes i Den Gamle Have). Giv naturen en hjælpende hånd og få hilst på de andre fra Beringsminde. Det er altid virkelig hyggeligt – og både store og små kan deltage.

Vi går rundt på de tre veje, på ydersiden af støjmuren mod Edwin Rahrs Vej, på Hejredalsvej, på skovstien og i Den Gamle Have – og vi kravler godt ind i hækkene for at få alt med.

Bestyrelsen sørger for sække. Tag evt. din egen gribetang med. Når vi har samlet færdigt, mødes vi til en øl eller vand.

Vel mødt!