Containerplan 2021

Containere til haveaffald bliver i år opstillet i følgende perioder:

26. marts – 06. april
07. – 17. maj
18. – 28. juni
13. – 23. august
08. – 18. oktober

Containerplacering:

For enden af Pallisvej mod støjværnet
For enden af Hvedebjergvej mod støjværnet
For enden af Hyrdedamsvej mod skoven
Midt på Hyrdedamsvej

Afleveringsforretning med Dinel.

Hej alle,

I forbindelse med at DINEL færdiggør deres arbejde i Beringsminde og afholder afleveringsforretning med deres entreprenør i uge 23/24, opfordres hermed til at indsende kommentarer til det arbejde der er foregået.

Bemærk at kommentarene alene skal gå på hvordan retableringen er udført, dvs. er veje og fortove efterladt i minimum samme standard som de blev overtaget, da DINEL opstartede deres arbejde. Husk at asfaltarbejdet på vejene IKKE er afsluttet endnu, da der kun er lagt grundasfalt. Sidste slidlag bliver lagt ovenpå af Aarhus Kommune når man går igang med asfaltarbejdet på stamvejene, formentlig til næste år.

I en tidligere tråd på FB blev det foreslået at oprette et åbent tilgængeligt dokument hvori man kan tilføje sine kommentarer, evt. med billeddokumentation. God idé, som vi nu afprøver på et åbent Google dokument:

1) Gå ind via linket nederst og skriv løs.

2) Der er en kort forklaring øverst i dokumentet.

3) Tilgang til dokumentet kræver muligvis at man har en Google konto.
I så tilfælde kan informationen sendes til Bestyrelsen.

4) I er velkomne til at lave en samlet kommentar – stivejsvist.


DOKUMENTET LUKKES SØNDAG D. 24/5/2020.

 

God fornøjelse:)

Mvh. Bestyrtelsen

Affaldsindsamling 2020

Kom og vær med til affaldsindsamling lørdag den 19. september kl. 10.00.
Vi mødes på festpladsen (græsplænen for enden af Hyrdedamsvej).

Giv naturen en hjælpende hånd og få hilst på de andre fra Beringsminde. Det er altid virkelig hyggeligt – og både store og små kan deltage.

Vi går rundt på de tre veje, på ydersiden af støjmuren mod Edwin Rahrs Vej, på Hejredalsvej, på skovstien og i Den Gamle Have – og vi kravler godt ind i hækkene for at få alt med.

Bestyrelsen sørger for sække. Tag evt. din egen gribetang med. Når vi har samlet færdigt, mødes vi til en øl eller vand.

Vel mødt!

GENERALFORSAMLING i BERINGSMINDE UDSAT

Hej alle
Som I ved, skal vi i foreningen afholde generalforsamling inden udgangen af april. I år var det datosat til torsdag d. 23/4.
Men grundet Coronasituationen påråber bestyrelsen sig force majeure og udsætter hermed forsamlingen på ubestemt tid. Det er bestyrelsens klare mål at få afholde generalforsamling i foreningen og vil straks forholdene er til det, planlægge en ny dato og melde denne ud via alle foreningens kommunikationskanaler.

Mvh

Bestyrelsen

SOLEN SKINNER

Bestyrelsen har ekstraordinært bestilt to containere til haveaffald fra fredag‬ og t.o.m. næste weekend (søndag d. 29/3).

Begge containere er placeret midt på Hyrdedamsvej. Hvis der skulle blive behov for det, vil de blive tømt undervejs.

God havearbejdslyst!

Affaldsindsamling 2019

Kom og vær med til affaldsindsamling søndag den 31. marts kl. 10.00 (vi mødes i Den Gamle Have). Giv naturen en hjælpende hånd og få hilst på de andre fra Beringsminde. Det er altid virkelig hyggeligt – og både store og små kan deltage.

Vi går rundt på de tre veje, på ydersiden af støjmuren mod Edwin Rahrs Vej, på Hejredalsvej, på skovstien og i Den Gamle Have – og vi kravler godt ind i hækkene for at få alt med.

Bestyrelsen sørger for sække. Tag evt. din egen gribetang med. Når vi har samlet færdigt, mødes vi til en øl eller vand.

Vel mødt!

Containere 2019

Containere til haveaffald bliver i år opstillet i følgende perioder:

05. – 07. april
10. – 12. maj
21. – 23. juni
23. – 25. august
11. – 13. oktober

Containerplacering:

For enden af Pallisvej mod støjværnet
For enden af Hvedebjergvej mod støjværnet
For enden af Hyrdedamsvej mod skoven
Midt på Hyrdedamsvej

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Bestyrelsen i Beringsminde har hermed den store fornøjelse af indkalde til årets Generalforsamling.

 

Det bliver:
Onsdag d. 24/4 – kl 19.00

Som I ved, prioriterer vi at afholde sceancen i væres nærområde, for at det er muligt at gå til mødet. Så i år har vi lavet en aftale med E&P-huset på Karen Blixens Boulevard om at bruge deres lokaler. Det er de store røde container-kontorer, som Brabrand Boligforening for tiden bruger som projektkontor i forbindelse med udførelsen af Helhedsplanen. Det er nemt at komme dertil og der er fint adgang for folk med gangbesvær og folk der vælger at komme i bil (hvem gør det??) 😉

I den forbindelse har vi fået den gode mand Chadi fra E&P-huset, til at komme med et indlæg om status på Helhedsplanen. Vi starter altså aftenen med at høre lidt om hvor det store byggeri er på vej hen, og får mulighed for at spørge ind til de kommende projekter og hvad det får af betydning for vores område.

Da vi har et tætpakket program har vi valgt at starte kl 19.00 og indlægget fra Chadi kommer kun til at vare 20 min + spørgsmål… og herefter går vi igang med den ordinære generalforsamling.

 

ADRESSE TIL E&P HUSET:

Generalforsamling i Beringsminde
Onsdag d. 24/4 – kl 19.00

E&P Huset 
Karen Blixens Boulevard 39
8220 Brabrand

Link til Google Maps

 

DAGSORDEN:
…er i følge vedtægterne.
Indkomne forslag skal, som altid,  være formanden i hænde senest 14 dage før.
Og vi publiserer så de indkomne forslag på webben og Facebook efterfølgende.

Udover den sædvanlige dagsorden, kommer der et spændende indlæg fra Beringsmindes 2 kreative-idésuperhjerner: Rune og Chresten. De præsenterer nogle oplæg til mulige projekter, så spænd sikkerhedsselen og tag “ja-hatten” på… for I bliver udfordret på jeres lyst til at deltage og arbejde for fællesskabet i Beringminde.
Læs foriøvrigt mere i Beringsminde-Nyt, som udkommer lige inden Generalforsamlingen.

 

BESTYRELSEN
Husk, der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg (samt formand, i følge vedtægterne) – så du har muligheden for at stille op og deltage i det hyggelige fællesskab som bestyrelsesarbejdet er… vi har et par stykker som desværre må stoppe, så giv det en venlig tanke! 🙂

 

På vegne af Besyrelsen, som glæder sig til at se jer!

/ Lars Kirkegaard, formand

(email til forslag: lsk@beringsminde.dk)